.

Příbalový leták SERMION – POR TBL FLM 30X30MG

Při užití léčivého přípravku SERMION si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERMION naleznete

  • Co je přípravek SERMION a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERMION užívat
  • Jak se přípravek SERMION užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERMION uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERMION