.

Příbalový leták SEROPRAM – INF CNC SOL 5X0.5ML

Při užití léčivého přípravku SEROPRAM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEROPRAM naleznete

  • Co je přípravek SEROPRAM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEROPRAM užívat
  • Jak se přípravek SEROPRAM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEROPRAM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEROPRAM