.

Příbalový leták SEROXAT 30 MG – POR TBL FLM 60X30MG

Při užití léčivého přípravku SEROXAT 30 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEROXAT 30 MG naleznete

  • Co je přípravek SEROXAT 30 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEROXAT 30 MG užívat
  • Jak se přípravek SEROXAT 30 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEROXAT 30 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEROXAT 30 MG