.

Příbalový leták SERTIVAN 100 MG – POR TBL FLM 100X100MG

Při užití léčivého přípravku SERTIVAN 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SERTIVAN 100 MG naleznete

  • Co je přípravek SERTIVAN 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SERTIVAN 100 MG užívat
  • Jak se přípravek SERTIVAN 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SERTIVAN 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SERTIVAN 100 MG