.

Příbalový leták SEVOFLURANE BAXTER 100 – INH LIQ VAP 1X250ML

Při užití léčivého přípravku SEVOFLURANE BAXTER 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEVOFLURANE BAXTER 100 naleznete

  • Co je přípravek SEVOFLURANE BAXTER 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEVOFLURANE BAXTER 100 užívat
  • Jak se přípravek SEVOFLURANE BAXTER 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEVOFLURANE BAXTER 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEVOFLURANE BAXTER 100