.

Příbalový leták SEVORANE – INH SOL 1X250ML

Při užití léčivého přípravku SEVORANE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEVORANE naleznete

  • Co je přípravek SEVORANE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEVORANE užívat
  • Jak se přípravek SEVORANE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEVORANE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEVORANE