.

Příbalový leták SEVREDOL 20 MG – POR TBL FLM 30X20MG

Při užití léčivého přípravku SEVREDOL 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SEVREDOL 20 MG naleznete

  • Co je přípravek SEVREDOL 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEVREDOL 20 MG užívat
  • Jak se přípravek SEVREDOL 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SEVREDOL 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SEVREDOL 20 MG