.

Příbalový leták SIBELIUM – POR CPS DUR 50X5MG

Při užití léčivého přípravku SIBELIUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIBELIUM naleznete

  • Co je přípravek SIBELIUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIBELIUM užívat
  • Jak se přípravek SIBELIUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIBELIUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIBELIUM