.

Příbalový leták SICCAPROTECT – OPH GTT SOL 3X10ML

Při užití léčivého přípravku SICCAPROTECT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SICCAPROTECT naleznete

  • Co je přípravek SICCAPROTECT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SICCAPROTECT užívat
  • Jak se přípravek SICCAPROTECT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SICCAPROTECT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SICCAPROTECT