.

Příbalový leták SIFROL 0.7 MG – POR TBL NOB 30X0.7MG

Při užití léčivého přípravku SIFROL 0.7 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIFROL 0.7 MG naleznete

  • Co je přípravek SIFROL 0.7 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIFROL 0.7 MG užívat
  • Jak se přípravek SIFROL 0.7 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIFROL 0.7 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIFROL 0.7 MG