.

Příbalový leták SIFROL 1.57 MG – POR TBL PRO 10X1.57MG

Při užití léčivého přípravku SIFROL 1.57 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIFROL 1.57 MG naleznete

  • Co je přípravek SIFROL 1.57 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIFROL 1.57 MG užívat
  • Jak se přípravek SIFROL 1.57 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIFROL 1.57 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIFROL 1.57 MG