.

Příbalový leták SIFROL 2.1 MG – POR TBL PRO 30X2.1MG

Při užití léčivého přípravku SIFROL 2.1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIFROL 2.1 MG naleznete

  • Co je přípravek SIFROL 2.1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIFROL 2.1 MG užívat
  • Jak se přípravek SIFROL 2.1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIFROL 2.1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIFROL 2.1 MG