.

Příbalový leták SIFROL 3.15 MG – POR TBL PRO 30X3.15MG

Při užití léčivého přípravku SIFROL 3.15 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIFROL 3.15 MG naleznete

  • Co je přípravek SIFROL 3.15 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIFROL 3.15 MG užívat
  • Jak se přípravek SIFROL 3.15 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIFROL 3.15 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIFROL 3.15 MG