.

Příbalový leták SIGNIFOR 0.3 MG – INJ SOL 6X1ML/0.3MG

Při užití léčivého přípravku SIGNIFOR 0.3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIGNIFOR 0.3 MG naleznete

  • Co je přípravek SIGNIFOR 0.3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIGNIFOR 0.3 MG užívat
  • Jak se přípravek SIGNIFOR 0.3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIGNIFOR 0.3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIGNIFOR 0.3 MG