.

Příbalový leták SIKLOS 1000 MG – POR TBL FLM 30X1000MG

Při užití léčivého přípravku SIKLOS 1000 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIKLOS 1000 MG naleznete

  • Co je přípravek SIKLOS 1000 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIKLOS 1000 MG užívat
  • Jak se přípravek SIKLOS 1000 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIKLOS 1000 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIKLOS 1000 MG