.

Příbalový leták SILAPO 20000 IU/0.5 ML – INJ SOL 4X0.5ML

Při užití léčivého přípravku SILAPO 20000 IU/0.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILAPO 20000 IU/0.5 ML naleznete

  • Co je přípravek SILAPO 20000 IU/0.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILAPO 20000 IU/0.5 ML užívat
  • Jak se přípravek SILAPO 20000 IU/0.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILAPO 20000 IU/0.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILAPO 20000 IU/0.5 ML