.

Příbalový leták SILAPO 3000 IU/0.9 ML – INJ SOL 1X0.9ML

Při užití léčivého přípravku SILAPO 3000 IU/0.9 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILAPO 3000 IU/0.9 ML naleznete

  • Co je přípravek SILAPO 3000 IU/0.9 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILAPO 3000 IU/0.9 ML užívat
  • Jak se přípravek SILAPO 3000 IU/0.9 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILAPO 3000 IU/0.9 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILAPO 3000 IU/0.9 ML