.

Příbalový leták SILAPO 30000 IU/0.75 ML – INJ SOL 4X0.75ML

Při užití léčivého přípravku SILAPO 30000 IU/0.75 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILAPO 30000 IU/0.75 ML naleznete

  • Co je přípravek SILAPO 30000 IU/0.75 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILAPO 30000 IU/0.75 ML užívat
  • Jak se přípravek SILAPO 30000 IU/0.75 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILAPO 30000 IU/0.75 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILAPO 30000 IU/0.75 ML