.

Příbalový leták SILAPO 4000 IU/0.4 ML – INJ SOL 6X0.4ML

Při užití léčivého přípravku SILAPO 4000 IU/0.4 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILAPO 4000 IU/0.4 ML naleznete

  • Co je přípravek SILAPO 4000 IU/0.4 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILAPO 4000 IU/0.4 ML užívat
  • Jak se přípravek SILAPO 4000 IU/0.4 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILAPO 4000 IU/0.4 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILAPO 4000 IU/0.4 ML