.

Příbalový leták SILAPO 40000 IU/1 ML – INJ SOL 1X1ML

Při užití léčivého přípravku SILAPO 40000 IU/1 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILAPO 40000 IU/1 ML naleznete

  • Co je přípravek SILAPO 40000 IU/1 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILAPO 40000 IU/1 ML užívat
  • Jak se přípravek SILAPO 40000 IU/1 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILAPO 40000 IU/1 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILAPO 40000 IU/1 ML