.

Příbalový leták SILDENAFIL ACCORD 25 MG – POR TBL FLM 8X25MG

Při užití léčivého přípravku SILDENAFIL ACCORD 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILDENAFIL ACCORD 25 MG naleznete

  • Co je přípravek SILDENAFIL ACCORD 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILDENAFIL ACCORD 25 MG užívat
  • Jak se přípravek SILDENAFIL ACCORD 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILDENAFIL ACCORD 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILDENAFIL ACCORD 25 MG