.

Příbalový leták SILDENAFIL MEDANA 100 MG – POR TBL FLM 1X100MG

Při užití léčivého přípravku SILDENAFIL MEDANA 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILDENAFIL MEDANA 100 MG naleznete

  • Co je přípravek SILDENAFIL MEDANA 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILDENAFIL MEDANA 100 MG užívat
  • Jak se přípravek SILDENAFIL MEDANA 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILDENAFIL MEDANA 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILDENAFIL MEDANA 100 MG