.

Příbalový leták SILFELDREM 100 MG – POR TBL FLM 12X100MG

Při užití léčivého přípravku SILFELDREM 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILFELDREM 100 MG naleznete

  • Co je přípravek SILFELDREM 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILFELDREM 100 MG užívat
  • Jak se přípravek SILFELDREM 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILFELDREM 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILFELDREM 100 MG