.

Příbalový leták SILGARD 0.5 ML – IMS INJ SUS 20X0.5ML

Při užití léčivého přípravku SILGARD 0.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILGARD 0.5 ML naleznete

  • Co je přípravek SILGARD 0.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILGARD 0.5 ML užívat
  • Jak se přípravek SILGARD 0.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILGARD 0.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILGARD 0.5 ML