.

Příbalový leták SILICEA AKH – POR TBL NOB 120 C118-C319-C919

Při užití léčivého přípravku SILICEA AKH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILICEA AKH naleznete

  • Co je přípravek SILICEA AKH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILICEA AKH užívat
  • Jak se přípravek SILICEA AKH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILICEA AKH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILICEA AKH