.

Příbalový leták SILICEA – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SILICEA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILICEA naleznete

  • Co je přípravek SILICEA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILICEA užívat
  • Jak se přípravek SILICEA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILICEA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILICEA