.

Příbalový leták SILKIS MAST – DRM UNG 1X15GM

Při užití léčivého přípravku SILKIS MAST si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILKIS MAST naleznete

  • Co je přípravek SILKIS MAST a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILKIS MAST užívat
  • Jak se přípravek SILKIS MAST užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILKIS MAST uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILKIS MAST