.

Příbalový leták SILYMARIN AL 50 – POR TBL OBD 30X50MG

Při užití léčivého přípravku SILYMARIN AL 50 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SILYMARIN AL 50 naleznete

  • Co je přípravek SILYMARIN AL 50 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SILYMARIN AL 50 užívat
  • Jak se přípravek SILYMARIN AL 50 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SILYMARIN AL 50 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SILYMARIN AL 50