.

Příbalový leták SIM 20 GALMED – POR TBL FLM 14X20MG

Při užití léčivého přípravku SIM 20 GALMED si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIM 20 GALMED naleznete

  • Co je přípravek SIM 20 GALMED a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIM 20 GALMED užívat
  • Jak se přípravek SIM 20 GALMED užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIM 20 GALMED uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIM 20 GALMED