.

Příbalový leták SIMEPAR – POR CPS DUR 40X70MG

Při užití léčivého přípravku SIMEPAR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMEPAR naleznete

  • Co je přípravek SIMEPAR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMEPAR užívat
  • Jak se přípravek SIMEPAR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMEPAR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMEPAR