.

Příbalový leták SIMGAL 20 MG – POR TBL FLM 84X20MG

Při užití léčivého přípravku SIMGAL 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMGAL 20 MG naleznete

  • Co je přípravek SIMGAL 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMGAL 20 MG užívat
  • Jak se přípravek SIMGAL 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMGAL 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMGAL 20 MG