.

Příbalový leták SIMULECT 10 MG – INF PSO LQF 1X10MG

Při užití léčivého přípravku SIMULECT 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMULECT 10 MG naleznete

  • Co je přípravek SIMULECT 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMULECT 10 MG užívat
  • Jak se přípravek SIMULECT 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMULECT 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMULECT 10 MG