.

Příbalový leták SIMULECT 20 MG – INF PSO LQF 1X20MG

Při užití léčivého přípravku SIMULECT 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMULECT 20 MG naleznete

  • Co je přípravek SIMULECT 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMULECT 20 MG užívat
  • Jak se přípravek SIMULECT 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMULECT 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMULECT 20 MG