.

Příbalový leták SIMVACARD 10 – POR TBL FLM 28X10MG

Při užití léčivého přípravku SIMVACARD 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVACARD 10 naleznete

  • Co je přípravek SIMVACARD 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVACARD 10 užívat
  • Jak se přípravek SIMVACARD 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVACARD 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVACARD 10