.

Příbalový leták SIMVACARD 20 – POR TBL FLM 28X20MG

Při užití léčivého přípravku SIMVACARD 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVACARD 20 naleznete

  • Co je přípravek SIMVACARD 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVACARD 20 užívat
  • Jak se přípravek SIMVACARD 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVACARD 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVACARD 20