.

Příbalový leták SIMVACARD 40 – POR TBL FLM 84X40MG

Při užití léčivého přípravku SIMVACARD 40 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVACARD 40 naleznete

  • Co je přípravek SIMVACARD 40 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVACARD 40 užívat
  • Jak se přípravek SIMVACARD 40 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVACARD 40 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVACARD 40