.

Příbalový leták SIMVASTATIN ORION 10 MG – POR TBL FLM 98X10MG

Při užití léčivého přípravku SIMVASTATIN ORION 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVASTATIN ORION 10 MG naleznete

  • Co je přípravek SIMVASTATIN ORION 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVASTATIN ORION 10 MG užívat
  • Jak se přípravek SIMVASTATIN ORION 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVASTATIN ORION 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVASTATIN ORION 10 MG