.

Příbalový leták SIMVAX 20 – POR TBL FLM 100X20MG

Při užití léčivého přípravku SIMVAX 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVAX 20 naleznete

  • Co je přípravek SIMVAX 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVAX 20 užívat
  • Jak se přípravek SIMVAX 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVAX 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVAX 20