.

Příbalový leták SIMVOR 20 MG – POR TBL FLM 30X20MG

Při užití léčivého přípravku SIMVOR 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIMVOR 20 MG naleznete

  • Co je přípravek SIMVOR 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIMVOR 20 MG užívat
  • Jak se přípravek SIMVOR 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIMVOR 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIMVOR 20 MG