.

Příbalový leták SINDRANOL 2 MG – POR TBL PRO 84X2MG

Při užití léčivého přípravku SINDRANOL 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINDRANOL 2 MG naleznete

  • Co je přípravek SINDRANOL 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINDRANOL 2 MG užívat
  • Jak se přípravek SINDRANOL 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINDRANOL 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINDRANOL 2 MG