.

Příbalový leták SINDRANOL 8 MG – POR TBL PRO 56X8MG

Při užití léčivého přípravku SINDRANOL 8 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINDRANOL 8 MG naleznete

  • Co je přípravek SINDRANOL 8 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINDRANOL 8 MG užívat
  • Jak se přípravek SINDRANOL 8 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINDRANOL 8 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINDRANOL 8 MG