.

Příbalový leták SINECOD – POR GTT SOL 1X20ML

Při užití léčivého přípravku SINECOD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINECOD naleznete

  • Co je přípravek SINECOD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINECOD užívat
  • Jak se přípravek SINECOD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINECOD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINECOD