.

Příbalový leták SINGULAIR 10 – POR TBL FLM 98X10MG

Při užití léčivého přípravku SINGULAIR 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINGULAIR 10 naleznete

  • Co je přípravek SINGULAIR 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINGULAIR 10 užívat
  • Jak se přípravek SINGULAIR 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINGULAIR 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINGULAIR 10