.

Příbalový leták SINGULAIR 4 MG GRANULE – POR GRA 30X4MG

Při užití léčivého přípravku SINGULAIR 4 MG GRANULE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINGULAIR 4 MG GRANULE naleznete

  • Co je přípravek SINGULAIR 4 MG GRANULE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINGULAIR 4 MG GRANULE užívat
  • Jak se přípravek SINGULAIR 4 MG GRANULE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINGULAIR 4 MG GRANULE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINGULAIR 4 MG GRANULE