.

Příbalový leták SINGULAIR 5 JUNIOR – POR TBL MND 7X5MG

Při užití léčivého přípravku SINGULAIR 5 JUNIOR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINGULAIR 5 JUNIOR naleznete

  • Co je přípravek SINGULAIR 5 JUNIOR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINGULAIR 5 JUNIOR užívat
  • Jak se přípravek SINGULAIR 5 JUNIOR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINGULAIR 5 JUNIOR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINGULAIR 5 JUNIOR