.

Příbalový leták SINPHE 1 – POR PLV SOL 1X500GM

Při užití léčivého přípravku SINPHE 1 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINPHE 1 naleznete

  • Co je přípravek SINPHE 1 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINPHE 1 užívat
  • Jak se přípravek SINPHE 1 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINPHE 1 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINPHE 1