.

Příbalový leták SINPHE BASIC – POR PLV SOL 1X500GM

Při užití léčivého přípravku SINPHE BASIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINPHE BASIC naleznete

  • Co je přípravek SINPHE BASIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINPHE BASIC užívat
  • Jak se přípravek SINPHE BASIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINPHE BASIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINPHE BASIC