.

Příbalový leták SINTONYN 20 MG/5 MG – POR TBL FLM 98

Při užití léčivého přípravku SINTONYN 20 MG/5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINTONYN 20 MG/5 MG naleznete

  • Co je přípravek SINTONYN 20 MG/5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINTONYN 20 MG/5 MG užívat
  • Jak se přípravek SINTONYN 20 MG/5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINTONYN 20 MG/5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINTONYN 20 MG/5 MG