.

Příbalový leták SINTONYN 40 MG/10 MG – POR TBL FLM 10X1

Při užití léčivého přípravku SINTONYN 40 MG/10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINTONYN 40 MG/10 MG naleznete

  • Co je přípravek SINTONYN 40 MG/10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINTONYN 40 MG/10 MG užívat
  • Jak se přípravek SINTONYN 40 MG/10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINTONYN 40 MG/10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINTONYN 40 MG/10 MG