.

Příbalový leták SINUPRET FORTE – POR TBL OBD 50

Při užití léčivého přípravku SINUPRET FORTE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINUPRET FORTE naleznete

  • Co je přípravek SINUPRET FORTE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINUPRET FORTE užívat
  • Jak se přípravek SINUPRET FORTE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINUPRET FORTE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINUPRET FORTE